Home‎ > ‎тексты / texts‎ > ‎

статьи / articles


Bartmiński, Jerzy. Tradycja uśpiona w językuPytania o źródła polskiej tożsamości kulturowej - a full text of the report at the the block "Historical memory in the language" (XVI Congress of Slavists, Belgrade, 25.08.2018).


Bartmiński, Jerzy. Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów – co zawiera, na jakich zasadach się opiera,  dla kogo jest przeznaczony?  - About Acsiologic Lexicon of Slaves and their Neighbors.SUMMARY ON THE INTERNATIONAL CONFERENCE EUROJOS-VIII (DECEMBER 8-10, 2013, PUŁAWY, POLAND)
Comments